728 x 90

Artykuł sponsorowany

Na czym polega architektoniczny audyt dostępności?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis
Na czym polega architektoniczny audyt dostępności?

Na czym on polega? Audyt dostępności przeprowadzany jest przez specjalistów w dziedzinie architektury i urbanistyki ze strony http://www.altix.pl/pl/audyty/, którzy posiadają wiedzę na temat norm i wymagań dotyczących dostępności. Podczas takiego audytu przeprowadzane są szczegółowe oględziny obiektu, w tym zarówno jego wnętrza, jak i otoczenia. W trakcie audytu sprawdzane są między innymi takie elementy jak: wysokość

Na czym on polega?

Audyt dostępności przeprowadzany jest przez specjalistów w dziedzinie architektury i urbanistyki ze strony http://www.altix.pl/pl/audyty/, którzy posiadają wiedzę na temat norm i wymagań dotyczących dostępności. Podczas takiego audytu przeprowadzane są szczegółowe oględziny obiektu, w tym zarówno jego wnętrza, jak i otoczenia.

W trakcie audytu sprawdzane są między innymi takie elementy jak: wysokość schodów, szerokość drzwi, kierunek otwierania drzwi, nachylenie pochylni, ustawienie sygnalizatorów dźwiękowych, umiejscowienie przycisków windy czy też ułożenie nawierzchni chodników i dróg.

Podczas audytu oceniana jest również dostępność dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, takimi jak np. niewidomi czy też osoby z zaburzeniami słuchu. W tym przypadku sprawdzana jest m.in. jakość oświetlenia, umiejscowienie tablic informacyjnych czy też umiejscowienie sygnalizatorów dźwiękowych.

Po przeprowadzeniu audytu, specjaliści sporządzają raport, w którym zawierają swoje uwagi i wnioski dotyczące możliwości poprawy dostępności budynku i jego otoczenia. Na podstawie tego raportu, można podjąć decyzję o wprowadzeniu niezbędnych zmian i modernizacji.

Wdrożenie działań mających na celu poprawę dostępności budynku i otoczenia jest szczególnie ważne w kontekście zapewnienia równych szans i możliwości dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki audytowi dostępności, można zapewnić nie tylko lepsze warunki dla osób z niepełnosprawnościami, ale także poprawić komfort użytkowania obiektu dla wszystkich jego użytkowników.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt dostępności?

Przeprowadzenie audytu dostępności architektonicznej jest bardzo ważne z kilku powodów. Po pierwsze, zapewnia on możliwość weryfikacji obiektu pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Po drugie, audyt dostępności pozwala na identyfikację konkretnych problemów i niedoskonałości w dostępności architektonicznej obiektu. Dzięki temu można opracować plan działania, aby wprowadzić potrzebne zmiany i usprawnienia. Właściwie przeprowadzony audyt pozwala na precyzyjne określenie, jakie zmiany należy wprowadzić, aby zapewnić jak najwyższą jakość dostępności.

Polecane wpisy

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są *