Na czym polega architektoniczny audyt dostępności?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Artykuł sponsorowany

Na czym on polega?

Audyt dostępności przeprowadzany jest przez specjalistów w dziedzinie architektury i urbanistyki ze strony http://www.altix.pl/pl/audyty/, którzy posiadają wiedzę na temat norm i wymagań dotyczących dostępności. Podczas takiego audytu przeprowadzane są szczegółowe oględziny obiektu, w tym zarówno jego wnętrza, jak i otoczenia.

W trakcie audytu sprawdzane są między innymi takie elementy jak: wysokość schodów, szerokość drzwi, kierunek otwierania drzwi, nachylenie pochylni, ustawienie sygnalizatorów dźwiękowych, umiejscowienie przycisków windy czy też ułożenie nawierzchni chodników i dróg.

Podczas audytu oceniana jest również dostępność dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, takimi jak np. niewidomi czy też osoby z zaburzeniami słuchu. W tym przypadku sprawdzana jest m.in. jakość oświetlenia, umiejscowienie tablic informacyjnych czy też umiejscowienie sygnalizatorów dźwiękowych.

Po przeprowadzeniu audytu, specjaliści sporządzają raport, w którym zawierają swoje uwagi i wnioski dotyczące możliwości poprawy dostępności budynku i jego otoczenia. Na podstawie tego raportu, można podjąć decyzję o wprowadzeniu niezbędnych zmian i modernizacji.

Wdrożenie działań mających na celu poprawę dostępności budynku i otoczenia jest szczególnie ważne w kontekście zapewnienia równych szans i możliwości dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki audytowi dostępności, można zapewnić nie tylko lepsze warunki dla osób z niepełnosprawnościami, ale także poprawić komfort użytkowania obiektu dla wszystkich jego użytkowników.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt dostępności?

Przeprowadzenie audytu dostępności architektonicznej jest bardzo ważne z kilku powodów. Po pierwsze, zapewnia on możliwość weryfikacji obiektu pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Po drugie, audyt dostępności pozwala na identyfikację konkretnych problemów i niedoskonałości w dostępności architektonicznej obiektu. Dzięki temu można opracować plan działania, aby wprowadzić potrzebne zmiany i usprawnienia. Właściwie przeprowadzony audyt pozwala na precyzyjne określenie, jakie zmiany należy wprowadzić, aby zapewnić jak najwyższą jakość dostępności.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*